Arena Elva

Arena Elva arbetar med ett brett utbud av arrangemang, kurser och öppen verksamhet. Vi tar avstamp i ungas idéer och drömmar för att kunna ge det ungdomarna faktiskt vill ha och inte det vuxna tror att de vill ha. Genom att engagerade unga är medarrangörer utvecklas och förändras hela tiden verksamheten till det bästa.
Arena Elva uppladdade bild

Dela sidan