Information

Här är övergripande information för Livekarusellen. Eventuella lokala avvikelser kan förekomma. Dessa finns längst ner på denna sida.

§1 Anmälan och grundinformation

* Alla är välkomna att delta, oavsett musikstil och erfarenhet.

* Varje deltagande artist är garanterad minst tre spelningar.

* Anmälan görs via Livekarusellens webbsida.

* Inga demos ska inlämnas.

* Det är endast tillåtet att anmäla sig till det distrikt där artisten har sin hemort.


* De flesta distrikt har ett tak för antalet deltagande. Livekarusellen förbehåller sig då rätten att prioritera geografisk, åldersmässig och genremässig spridning. I övrigt gäller lottning för vilka artister som får delta. (Se ditt lokala distrikt vad som gäller, några tar också in alla anmälda)

* Det är tillåtet att spela covers på turnéstoppen, men eget material premieras. I finaldelen är dock egna låtar ett krav.

* Det är tillåtet att vara medlem i flera band.

* Det är tillåtet att under turnéns gång byta ut och/eller förändra antalet gruppmedlemmar.

* Det är förbjudet att ha framföranden med kränkande, rasistiskt eller sexistiskt innehåll.

* Livekarusellen betalar inte ut reseersättning.

§2 Alkoholfritt

Livekarusellen är ett alkoholfritt arrangemang. Detta innebär att all form av alkoholförtäring är förbjuden.
Om någon alkohol påträffas i bandets loge eller närhet diskvalificeras bandet med automatik.

§3 Utrustning och instrument

* Spelstället står för Backline och PA. Det inkluderar

-Trumset bastrumma+enkelpedal, virveltrumma, en hängpuka, en golvpuka, hihat, en crashcymbal och en ridecymbal

-Basförstärkare

-2st Gitarrförstärkare

-Sånganläggning med högtalare samt tre sångmikrofoner med stativ och kablar.

* Du tar själv med handinstrument (gitarrer, basar, keyboards etc.) samt instrumentkablar. Även eventuella extra cymbaler, cymbalstativ, laptops, reservgitarrer, strängar, axelband eller annan extrautrustning får du ta med själv. Behöver du låna, kontakta Studiefrämjandet på din ort.

*DJ utrustning  kan inte garanteras på spelställen. Behöver du använda DJ utrustning och inte har med egen så måste spelstället kontaktas i god tid innan om detta för att spelstället i samråd med  Studiefrämjandet ska kunna erbjuda denna utrustning.

* Spelstället håller med ljudtekniker och övervakar så att den högsta tillåtna ljudvolymen inte överskrids.

* Ett renodlat soundcheck kan inte garanteras. Däremot kommer möjlighet finnas att göra ett kort linecheck före framträdandet.

* Varje distrikt har lokal information om modeller på backline, kontaktuppgifter till spelställen med mera. 

§4 Marknadsföring

* Artister tillsammans med respektive scenställe ansvarar för att marknadsföra turnéstoppen.

Studiefrämjandet tillhandahåller affischer och Facebookevenemang för varje stopp. Affischer hämtas på Studiefrämjandet, eller skrivs ut här på livekarusellen.se.  Facebookevenemangen bjuder en in gäster till och delar på andras sidor.

Det finns även en möjlighet att marknadsföra sig via era profilsidor här på livekarusellen.se

Det är INTE tillåtet att använda Livekarusellens logotyp på egen hand eller att göra ”egna” affischer och Facebookevenemang av Livekarusellens arrangemang. Vi rekommenderar att varje grupp gör sin egen Facebooksida och delar de befintliga evenemangen där.

Se också till att använda #livekarusellen och #danskarusellen flitigt under hela turnén!

§5 Tider

Turnéstopp: max 20 min

Vid Katapulten brukar speltiden begränsas till 12 min.


Semi: max 15 min
Distriktsfestival: max 12 min
Turnéavslut: max 12 min

* Tiden startar då artisten intar scenen för att börja sin första låt. Håll tiden, var schysst mot övriga artister och publik.

* Du ska meddela din/din grupps totala scentid till den lokala arrangören inför varje turnéstopp, detta för att kunna förbereda framträdandet på bästa sätt.

§6 Turnéstopp och Katapulten

* Alla medverkande artister delas upp i pooler som turnerar runt tillsammans under turnéstoppen.

* Om en artist får förhinder att delta i ett turnéstopp ska detta snarast meddelas respektive spelställe. Om artisten inte meddelar eventuell frånvaro riskerar denna att bli utesluten ur Livekarusellen.

* Det är inte tillåtet att byta speltider med grupper från andra pooler.

* Spelordning utses alltid av respektive spelställe.

* Om artisten spelar en cover ska detta tydligt meddelas från scenen.

* Katapulten är Livekarusellens kickoff och fungerar samtidigt som ett första turnéstopp. Skillnaden är att alla distriktets artister spelar vid ett och samma tillfälle.

§7 Entréavgift

Alla turnéstopp har fri entré.

Entréavgift kan förekomma under Distriktsfestivaler.

Turnéavslutet har fri entré.

§8 Ändringar

Livekarusellen har rätt att förändra, lägga till eller ta bort någon av ovanstående paragrafer under turnéns gång. Dessa ändringar kommer i så fall tydligt meddelas på Livekarusellens webbsida.

>

Dela sidan